Norsk


Alu Clean

Type
Surt rengjøringsmiddel for aluminium.
Bruksområde
Til rengjøring og gjenoppfriskning av aluminium, f. eks. porter, felger, fasader, sklisikre gulv, trapper, lasteplaner m.m. Kan også
brukes til fosfatering av metallemner.

Bruksanvisning

Store flater skal alltid rengjøres nedenfra og oppover. La virke ca. 5 min.
Bruk av varmt vann (40-50ºC) øker rengjøringseffekten.
Påføres med børste, svamp, klut eller lavtrykkssprøyte.
Bruk børste/svamp for å løsne fastgrodd smuss.
Skyll godt av med rent vann.
La ikke produktet tørke på overflaten.
Om nødvendig, gjenta behandlingen.

Dosering:
Lett tilsmussete overflater: 1:20 - 1: 30.
Middels tilsmussete overflater: 1:10.
Kraftig tilsmussete overflater: 1:1- 1:5, evt. konsentrat.

EGENSKAPER

• Fjerner smuss og belegning raskt og effektivt.
• Fjerner bremsestøv.
• Gir ny glans til skjoldet og saltskadet aluminium.
Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning