Norsk


Buster

Type
Flytende vaske- og avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger, motorvask o.l.
Brukes også i storkjøkken på fliser, emalje og rustfritt stål.

Dosering
Brukes i høytrykkspyler, lavtrykksprøyte eller vaskebøtte, i forholdet 1:1 - 1:50 med vann, avhengig av type vask og tilsmussningsgrad.
Motorvask 1:3
Grunnrengjøring 1:10
Alm. rengjøring 1:20
Lett rengjøring 1:50

Etterskylles grundig med vann.

EGENSKAPER
• Løser effektivt opp fett, olje, tjære, gressaft og fastbrent smuss fra alle overflater.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning