NorskRengjøring og vedlikehold landbruk

•  Rengjøringsprodukter til stallarealer, kjøle, melkean-legg og tank, samt desinfeksjon
•  Vask- og vedlikeholdsprodukter til gulv, overflatebe-handling
•  Vaskemiddel til arbeidstøy og melkekluter
•  Personlig hygiene, vask av hender og hud