Norsk


Faktor

Type
Selvseparerende lavaromatisk avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes i alle typer delevaskere, samt til å fjerne asfalt, olje og smuss på biler, anleggsmaskiner o.l. Benyttes også som motorvask og til nedvasking av elektrisk utstyr som elektromotorer, generatorer, tavler o.l. da den ikke er elektrisk ledende inntil 25000 volt. Benyttes også til rengjøring av valser, duker og plater i
trykkerimaskiner.

Bruksanvisning

Avfetting: Brukes som konsentrat i bad eller lavtrykksprøyte.
Grafisk industri: Helles eller sprøytes over valsen som deretter kjøres ren. På duker og plater brukes en fuktet klut.

EGENSKAPER
• Løser opp olje og fett uten å skade metall, plast eller malte flater.
• Er emulgerende og kan derfor spyles av med vann.
• Løser opp fargerester.
• Penetrerende.
• Skader ikke plast og metaller.
• Enkelte gummityper tåler ikke permanent kontakt med FAKTOR, bl.a. natur- (NR), Styrene Butadiene- (SBR), butyl-, EDPM- og silikonegummi.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning