Norsk


Xpert Q-Rust

Produktbeskrivelse
Xpert Q-Rust er en meget effektiv rustløser for rask og sikker demontering av fastrustede deler som skruer, muttere, beslag etc. Xpert Q-Rust har ekstremt lav overflatespenning og trenger ved hjelp av en kapillærvirkning inn i gjengene på bolter, muttere m.m. Xpert Q-Rust arbeider hurtig og effektivt; allerede etter 30-60 sekunder er det mulig å løsne delene. Xpert Q-Rust etterlater en smørende film som beskytter mot fortsatt korrosjon.

Bruksanvisning

Rist boksen godt og spray Xpert Q-Rust på delene som skal løsnes. Ved kraftig korroderte deler lar man produktet virke i 30-60 sekunder, for så å løsne delene. Sørg for at elektroniske apparater er spenningsløse. Trykkbeholder må ikke utsettes for temperaturer over +50°C.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure