Norsk


For enkel og rask rengjøring og afedtning av teknisk, chopper terskel og mekaniske områder kan aerosoler være en effektiv løsning.