Norsk


Xpert Multi Spray

Produktbeskrivelse
Universalprodukt av høy kvalitet: fuktfortrenger, smører, løser rust, løser fastkilte detaljer, rengjør, beskytter og forhindrer korrosjon. Danner en transparent beskyttende film. Høy kapillæreffekt. Løser fett, kalk, blekk og forskjellige avleiringer.
Beskytter aluminium, kopper, messing, krom og rustfritt. Universalspray for våpen, låser, biler, maskiner, motorer m.m.

Bruksanvisning
Rist boksen godt. Ved bruk på korrederende deler, spray på, vent ca.1 min. Gjenta eventuellt behandlingen. Aerosoler må ikke utsettes for temperaturer over 50°C. Oppbevares atskilt fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Sørg for god ventilasjon. Ikke spray på åpen ild eller i nærheten av antennelseskilder.
NB! Må ikke brukes på elektronisk utstyr.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure