Norsk


Truck Cleaner

Type
Flytende vaske- og avfettingsmiddel.

Bruksområde

Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger o.l.
Brukes også til motorvask.

Dosering:

Brukes i høytrykkspyler, lavtrykksprøyte eller vaskebøtte, i forholdet 1:1 - 1:50 med vann, avhengig av type vask og tilsmussningsgrad.
Motorvask1:3
Grunnrengjøring 1:10
Alm. rengjøring 1:20
Lett rengjøring1:50

Etterskylles grundig med vann.

EGENSKAPER

• MED FOSFAT.
• Løser effektivt opp fett, olje, tjære, gressaft og fastbrent smuss fra alle overflater.
• Hurtigseparerende - overholder IVL-test 2.


Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning