Norsk


PAA Extra

Produktet er utgått - kontakt din forhandler.

TYPE:
Flytende surt desinfeksjonsmiddel på pereddikksyrebasis. Peredikkesyre (50 g/kg)

 

BRUKSOMRÅDE:
Brukes til desinfeksjon av overflater og utstyr innenfor næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, landbruket samt transportsektoren. Kun til yrkesmessig brug/bruk. Les først vedlagte bruksanvisning.
EGENSKAPER:

 

PAA EXTRA er et bredspektret og hurtigtvirkende desinfeksjonsmiddel som inneholder 5 % pereddikesyre. Virker ved lave temperaturer og kan derfor brukes i kaldt vann. Pereddikesyre nedbrydes til vann, oksygen, eddiksyre og bioakkumuleres ikke. Produktet virker bakteriedrepende og soppdrepende.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad