Norsk


Farm Cleaner

Type
Sterkt alkalisk bløt- og rengjøringsmiddel til fjøs.

Bruksområde
Brukes til alle former for fjøsrengjøring, samt alle områder hvor det
stilles store krav til fjøshygiene og hvor vann og tidsbesparelse er en
viktig faktor. Brukes i kveg- og svinefjøs, dyrekenneler, kyllinghus og minkoppdrett.

Bruksanvisning

Fjøs
Meget skittent: 1:50 (2 %).
Middels skittent: 1:100 - 1:200 (1-0,5 %).
Lett skittent: 1:300 (0,3 %).

Mink
Rengjøring av hvalpenett, taner: 1:50 (2 %)
Innvirkningstid: Avhengig av skittenhetsgrad, men minst 10 minutter.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad