Norsk


Chroma Zink Spray

Type
Kaldgalvanisering i aerosolboks.

Bruksområde

Benyttes til overflatebehandling av metall for å hindre korrosjon.

Bruksanvisning
Løs rust og glødeskall fjernes med en stålbørste.
Rist boksen godt i ca. 30 sek. mens kulen roterer fritt.
Spray på et tynt lag til det ønskede resultat er oppnådd.
Berøringstørr/støvtørr: ca. 20-30 minuter.
Kan overmales ca. etter 24 timer.
Fullherdet: ca. 24 timer.

EGENSKAPER

• Meget god dekkevne, krever ingen ytterligere maling eller forsegling, men kan overmales hvis ønskelig.
• Danner en galvanisk barriere på nye metallflater slik at rust ikke dannes.
• Forsinker korrosjonsprosessen på allerede rustangrepne metallflater.
• Inneholder Zink med en renhetsgrad på 99,5%.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning