Scantech 2000 T

Produktbeskrivelse
FLENS OG GJENGETETTING, SCANTECH 2000 T er et løsemiddelfritt, anaerobt (herder ved mangel på oksygen) tettemiddel som gir en hurtig og sikker tetting som erstatter lin (hamp), gjengetape og konvensjonelle pakninger.
SCANTECH 2000 T er tixotrop (renner ikke) og kan påføres på vertikale flater. SCANTECH 2000 T anvendes med fordel på gjenger, rør, plugger og flenser. SCANTECH 2000 T er etter herding demonterbar, og er bestandig mot drivstoff, olje, kjølemidler og løsemidler

Bruksanvisning

Rengjør flatene som skal tettes for smuss og fett. Påfør FLENS OG GJENGETETTING, SCANTECH 2000 T, monter sammenkoblingen eller fiksér detaljene. Etter ca. 5 minutter har SCANTECH 2000 T herdet og utrustningen kan tas i bruk.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning