Aktivator A2000

Produktbeskrivelse
A-2000 er en aktivator som påskynder herdingen av Scantech’s låsevæsker, flens og gjengetettingsprodukter på passive/inaktive materialer (se tabell) som rustfritt, krom og forzinkede metaller samt i kombinasjon med plast.

Bruksanvisning
Rengjør delene for smuss og fett. Spray en fin dusj på en av flatene, og la produktet virke noen sekunder. Appliser det aktuelle produktet, og monter delene. Herdingen starter 20-120 sekunder etter at delene er blitt montert.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning