Med servietter holdere kan bøtter monteres enkelt og nyttig på vegger, i van, osv.