Ved lukt fra avfallsområder, kan etasjer rundt toaletter, røyk og fuktighet nendenfor finne det riktige verktøyet for å bekjempe.