Norsk


PAA 5

Type
Flytende surt lettskummende desinfeksjonsmiddel på pereddikesyrebasis.

Bruksområde

En effektiv desinfeksjon krever grundig pre-rensing, noe som betyr at all synlig smuss må fjernes før desinfeksjon. Til rengjøring anbefales for eksempel. FARM CLEANER eller ALKA CIP. Etter rengjøring, skylles eller høytrykkspyles det med rent vann.

Bruksanvisning
Se også tabellen i databladet til højre herfor.
Den generelle virketiden er vanligvis 5 til 15 minutter, den tid det tar væsken å tørke inn. Forbruk: 0,3-0,4 l/m2. I stall med dyr, bør det ikke brukes høytrykkspyler på grunn risiko for smittespredning. Etter desinfisering skal alle overflater som kommer i kontakt med mat, skylles med rent vann.

Godkjenning:
Desinfeksjonsmiddel godkjent av «Fødevarestyrelsen» under j.nr: FA4800-318/01 for desinfeksjon i næringsmiddelindustrien. Kun til profesjonelt bruk.

Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk!

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning