Norsk


MC Alka CL

Produktet er utgått - kontakt din forhandler.

Type
Sterkt alkalisk klorholdig rengjøringsmiddel. Kan også brukes som rengjøringsmiddel ved vekselvask.

Anvendelsesområde
Rengjøring av melkeanlegg og kjøletanker.

Bruksanvisning
• Skyll anlegget/tanken med lunkent vann inntil alle melkerester er fjernet
• Vask anlegget/tanken med varmt vann tilsatt 0,5 dl MC ALKA CL pr. 10 liter vann. Vasketid 5-10 minutter. Sluttemperatur min. 41°C.
• Tøm anlegget/tanken for vaskeoppløsning
• Skyll anlegget/tanken med kaldt drikkevann
• Skyll anlegget/tanken med kaldt vann tilsatt MC ACID eller MC ACID PLUS. Skylletid ca. 5 minutter
• Tøm anlegget/tanken for skylleoppløsning
• Skyll anlegget/tanken med rent drikkevann umiddelbart før neste melking.

Må ikke blandes med syre eller syreholdige produkter. Etter endt rengjøring skal alle overflater som kommer i kontakt med næringsmidler, etterskylles med rent drikkevann. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, dyrefor, legemidler og syreholdige produkter. Må kun oppbevares i originalemballasjen.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning