Norsk


MC Acid

Produktet er utgått - vennligst kontakt din forhandler.

Type

Sterkt surt skyllemiddel

Anvendelsesområde
Sur skylling av melkeanlegg og kjøletanker. Brukes til de fleste typer anlegg, men ikke AMS-anlegg.

Brugsanvisning
• Skyll anlegget/tanken med lunkent vann til alle melkerester er fjernet
• Vask anlegget/tanken med varmt vann tilsatt MC ALKA CIP eller MC ALKA CL. Vasketid 5 – 10 minutter. Sluttemperatur min. 41°C
• Tøm anlegget/tanken for vaskeoppløsning
• Skyll anlegget/tanken med kaldt drikkevann
• Skyll anlegget/tanken med kaldt vann tilsatt 1,0 dl MC ACID pr 10 liter vann. Skylletid: ca. 5 minutter
• Tøm anlegget/tanken for skylleoppløsning
• Skyll an-legget/tanken med rent drikkevann umiddelbart før neste melking.

Må ikke blandes med klorholdige produkter. Etter endt rengjøring skal alle overflater, som kommer i kontakt med næringsmidler, etterskylles med rent drikkevann. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, dyrefôr, lege-midler og klorholdige produkter. Må kun oppbevares i originalemballasje.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning