Norsk


Udder Des 1:4 Jod

Produktet er utgått - vennligst kontakt din forhandler.

Type
Konsentrert desinfiserende PVP-jodbasert spenedyppningsmiddel/spenespray.

Bruksområde

Desinfeksjon av jur.

Bruksanvisning
Tynn ut det konsentrerte produktet med dekantering eller pumping.
Konsentratet skal tynnes ut 1:4. (1 del Nova Dip til 4 deler vann)
Kan benyttes 1-3 ganger pr. dag.
Per behandling:
Kyr og bøfler: 4 ml/dyr
Sau: 2 ml/dyr
Geiter: 3 ml/dyr

Godkjennelse
Spenedesinfeksjon for dyr som kan melkes (kyr, bøfler, sau, geiter) for bruk etter melking. Godkjenningsnummer: EU-0019757-0001 1-1

Egenskaper
Udder Des 1:4 JOD er basert på PVP-jod og glyserin, som virker bløtgjørende på spenehuden og gir høy beskyttelse mellom melkingene.
Produktet virker baktericid og fungicid (gjærsopp).
Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad