Norsk


Epoxy Primer

Type
2-komponent klar epoksy-primer.

Bruksområde

Brukes på betonggulv samt reparasjon av sprekker, hull o.l. i betonggulv, mur, puss, lasteramper, lagergulv, våtrom m.m. Anbefales i landbruket til spaltegulv, rundt fórbokser, under drikkeventiler, siloer, melkerom, gangarealer m.m.

Bruksanvisning

Blandingsforhold: 65 vektdeler Komp. A og 35 vektdeler Komp. B. Tørrstoff: 100 %. Åpningstid/ potlife: Ca. 35 minutter ved +15°C. Min. gulvtemp.: +10°C. Herdetid etter siste behandling: minst 24 timer før det tas i bruk.
Herder gulvet med temp. under +15°C er herdetiden minst 48 timer. Full styrke oppnås etter 5-7 døgn.
Forbehandling: Nye betonggulv må være helt tørre og fri for smuss, olje o.l. Betongen bør alltid testes for fukt ved hjelp av en plastfolie. Overflaten høytrykksspyles og påføres ALKA CIP fortynnet 1:5 med vann. Etter
15-30 minutter høytrykksspyles overflaten og skylles grundig. Gjenta evt. behandlingen. Når overflaten er tørr fjernes evt. slamlag og løstsittende betong med karborundumsliper, fresning, syrevask, sandblåsning e.l. Deretter støvsuges grundig.
Selvutjevnende belegning: Bland først EPOXY PRIMER Komponent A og B. Tilsett deretter ca. 1,7 vektdeler FLOW FILLER til 1 vektdel EPOXY PRIMER. Forbruk: ca. 1 kg pr. m2.
Reparasjonsmasse: Tilsett ca. 5-6 vektdeler REP FILLER til 1 vektdel EPOXY PRIMER. Dette gir ca. 3 liter reparasjonsmasse tilsvarende 3 mm/m2. Det må grunnes med EPOXY PRIMER før påføring av reparasjonsmassen. Etter ca. 2 timer påføres reparasjonsmassen et lag EPOXY PRIMER.
Sklisikker overflate: Dryss GRIP i den våte EPOXY PRIMER med FLOW FILLER. Forbruk ca. 2-3 kg GRIP/m2.

Mere Info:

Datablad
Arbeidsplassbruksanvisning
SDS komp. 1
SDS komp. 2