Norsk


Concrete Rapido

Produktet er utgått - vennligst kontakt din forhandler.

Type
2-komponent hurtigherdende sementbasert reparasjonsmasse.

Bruksområde

Innen og utendørs reparasjon av betong. Brukes både på loddrette og vannrette flater f.eks. gulv, mur, trapper, fasader, skorstener, sokler, melkerom, forbrett m.m.

Bruksanvisning

Forbehandling: Alle overflater skal rengjøres for sementslam og løse partikler. Overflaten skal være tørr eller lett fuktig. Deretter påføres et tynt lag CONCRETE RAPIDO BINDER. Denne må IKKE tørke.
Blanding: 9 kg CONCRETE RAPIDO blandes med 1 liter CONCRETE RAPIDO BINDER. Dette gir ca. 5 liter ferdig masse. Det kan tilsettes litt vann for å oppnå ønsket konsistens. Bland ikke mere enn at det kan påføres på 4-5 minutter.
Påføring: Påføring utføres umiddelbart etter blanding med vanlig murerverktøy. Påfør blandingen i den våte CONCRETE RAPIDO BINDER. Trykk blandingen godt ned i overflaten.
Rengjøring: Verktøy rengjøres jevnlig med vann under bruk og umiddelbart etter bruk. Herdet CONCRETE RAPIDO kan kun fjernes mekanisk.

EGENSKAPER
• Brukes i lagtykkelser på 10-100 mm pr. påføring.
• Brukstid: ca. 4-5 minutter ved 20°C.
• Overflatetemperatur: Min. + 5°C, maks. + 30°C.
• Hurtigherdende: Kan brukes av gående etter 1 time og tyngre trafikk etter 2 timer.
• Bemerk: Lave temperaturer forlenger herdetiden og høye temperaturer forkorter herdetiden.
• Ekstrem god bindeevne.
• Kjemikaliebestandig.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning