Scantech SGS 676

Produktbeskrivelse
Løsemiddelfri tixotropisk (renner ikke) gjengetetting for sikker tetting av gjengeforbindelser mot gass, vann, gasol, kjemikalier m.m. SCANTECH SGS 676 forblir elastisk og tåler store påkjenninger, så vel vibrasjoner som temperatursvingninger.
Produktet er lett å demontere og anvendes med fordel til tetting av gjengeforbindelser i gassarmaturer/-apparater og i forbindelse med gassinstallasjoner.

Brukanvisning

Rengjør delene. Til rengjøring kan brukes SCANTECH ALLROUND CLEANER . Appliser SGS 676 og monter delene.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning