Bio Fresher

Type
Bakterieholdig luktfjerner.

Bruksområde
Meget bredt bruksområde som bl.a omfatter: røykfulle lokaler, offentlige toaletter, avfallscontainere og oppsamlingsområder for avfall, luktfjerning etter oversvømmelser og brann, slamavvanding og slamtørking, transportcontainere til slam, landbruk, dyr og kjæledyr, kompostering, matavfall.

Bruksanvisning
Ristes før bruk. Påføres normalt overflatene ufortynnet, men kan også fortynnes med vann om ønskelig. Påføres manuelt, med sprayutstyr eller med automatisk doseringsutstyr.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning