Norsk


Scantech 642

Produktet er utgått - vennligst kontakt din forhandler.

Produktbeskrivelse
Anaerobt herdende gjengetetting og låsing av gjengeforbindelser i metall. SCANTECH 642 låser kraftig og tåler ekstremt høye temperaturer. Brukes med fordel for å tette og låse flens- og skrueforbindelser i forbindelse med gasser. SCANTECH 642 er tixotropisk (renner ikke) og forhindrer korrosjon, lekkasje, samt gir en jevn belastning av forbindelsen. SCANTECH 642 herder også på oljete flater.

Bruksanvisning
Ingen forbehandling er nødvendig. Appliser SCANTECH 642 og monter som vanlig. Ved montering av inaktive metaller samt plast, polyester og nylon må flatene rengjøres nøye, og evt. behandles med primer.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning