Scantech Woodstick

Produktbeskrivelse
SCANTECH WOODSTICK er et ikke krympende reparasjonsmateriale for tre. Produktet forener seg med materialet og kan bearbeides etter herding, bores i, gjenges i, slipes, files, overmales m.m. SCANTECH WOODSTICK er velegnet til reparasjon av skader og sprekker i alle treslag, og kan erstatte råttent og vannskadet tre m.m. SCANTECH WOODSTICK herder også på fuktige flater.

Bruksanvisning

Bryt eller skjær av ønsket mengde. Kna massen til den får en jevn farge. Produktet kan bearbeides/formes i ca. 10 minutter etter at den er ferdig blandet. Appliser massen og form den etter ønske.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning