Graphite Anti Seize

Produktbeskrivelse
Graphite Anti-Seize er et høytemperatur bestandig spesialfett som gir en opptimal og varig beskyttelse mot korrosjon, erosjon, oksidasjon og sammensveising av flater som utsettes for store trykk og høy varme. Å bruke Graphite Anti-Seize innebærer en tidsbesparing, ingen avdratte bolter, skruer eller andre skadede detaljer.
Graphite Anti-Seize anbefales til alle skrue/boltforbindelser, til ventiler, justeringsskruer, flenser, topplokksbolter, kjeder etc. Graphite Anti-Seize er bestandig mot syrer, vann, damp og varme.

Bruksanvisning

Rengjør flatene for skitt og smuss, appliser Graphite Anti-Seize på de utsatte delene og monter som vanlig.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning