Norsk


Scantech Metal Mix

Produktet er utgått - vennligst kontakt din forhandler.

Produktbeskrivelse
Slitesterkt reparasjonsmateriell for metall, keramikk, stein m.m. METAL MIX anbefales spesielt til reparasjoner av skadede metalldeler, utbedring av riper, feilborringer etc. METAL MIX gir også meget sterke limfuger som tåler store mekaniske påkjenninger. METAL MIX kan etter herding bearbeides, bores i, gjenges i, slipes samt overmales. METAL MIX er bestandig mot vann, drivmidler, olje samt løsemidler.

Bruksanvisning

Rengjør flatene for smuss og fett. En av sprøytene inneholder base, den andre aktivator. Press ut passende mengde og bland komponentene godt sammen. Appliser produktet på de flater som skal repareres. METAL MIX herder på 30 minutter og kan deretter tas i bruk.

Mere Info:

Datablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning
Brochure
SDS komp. 1
SDS komp. 2