Scantech Superaktiv 2G

Produktbeskrivelse
SUPERAKTIV er en hurtigherder for cyanoakrylatlim som påskynder herdingen, øker spaltefyllingen, forhindrer absorbering i porøse materialer. Det minimerer limspredning samt gjør det mulig å herde cyanoakrylatlim på åpne flater. Brukes med fordel hvis man vil bygge med limet.

Bruksanvisning

SUPERAKTIV brukes i kombinasjon med cyanoakrylatlim for å påskynde herdeprossen. Appliser SUPERAKTIV på den ene flaten og lim på den andre;
da oppnår man en raskere herding.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning