Norsk


P.J.U.K.

Type
Absorberingsmiddel til alle typer væsker - meget velegnet til oppkast.

Bruksområde

Brukes i taxi, på diskoteker, hoteller, restauranter, selskapslokaler, båter m.m.

Bruksanvisning

Strø P.J.U.K. på væsken som skal suges opp.
Bruk en kost til å presse P.J.U.K. ned i væsken.
Ved bruk av jevne bevegelser med kosten absorberes væsken i løpet av få minutter.
Når væsken er absorbert feies det hele opp.

EGENSKAPER
• Absorberer også olje, fett, bensin, parafin, vann, syrer, baser, maling m.m.
• P.J.U.K. er innaktiv og ikke brennbar.
• Bør ikke brukes til absorbering av flussyre (HF).

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning