Absorb

Type
Absorberingsmiddel for alle typer væsker.

Bruksområde

Brukes i verksteder, bensinstasjoner, lager, brannstasjoner, servicebiler, vaskeplasser, søppelrom m.m. for absorbering av uønskede væsker etter søl og lekkasjer.

Bruksanvisning

Strø det på væsken som skal suges opp. Når væsken er absorbert kostes det opp.

EGENSKAPER

• Absorberer olje, fett, bensin, parafin, vann, syrer, maling m.m.
• Er innaktiv og ikke brennbar.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning