Asphalt

Type
Asfaltreparasjonsmasse.

Bruksområde

Reparasjon av hull og revner i asfalt og betong. Brukes til reparasjon av veier, sykkelstier, parkeringsplasser, gulv, broer, oppkjørsler, rundt kumlokk m.m.

Bruksanvisning

Temperatur ved pålegging: +5°C til +35°C.
Fjern vann, olje og smuss.
Dype hull fylles først med stein, grus, sand el. lign. til 2-3 cm under nivå hvoretter underlaget stampes.
Ta plastposen med ASPHALT ut av spannet, sett foten på posen og gi den et par harde trykk. Asfalten blir myk og lett å håndtere i løpet av et par minutter.
Fyll i ASPHALT, som deretter stampes med en spade, planke eller lignende for å igangsette herdingen.
Overskytende pakkes inn i posen igjen og plasseres tilbake i spannet.
25 kg ASPHALT rekker til 1 m2 med ca. 1,5 cm dybde.

EGENSKAPER
• Klar til bruk. Tåler temperaturer fra -40°C til +60°C etter pålegging.
• Er fleksibel 12 - 24 timer etter pålegging, men kan belastes umiddelbart.
• Kornstørrelse 3 mm.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning