Norsk


Power

Type
Flytende sterkt alkalisk rengjøringsmiddel.

Bruksområde

Laget til rengjøring innenfor alle typer industri, storkjøkken m.m.
I verkstedindustrien er den spesielt egnet til fjerning av sot, fett o.l. fra vegger og gulv.
Benyttes også til rensing av fyr.

Dosering

Blandes med vann i forholdet 1-10% avhengig av behovet.
Til fjerning av gammel bonevoks og til rensing av fyr, 1:3 med vann.

EGENSKAPER
• Produktet har en kraftig renseeffekt og er luktfri.
• Brukes til rengjøring innenfor næringsmiddelindustrien på grunn av sin gode fettoppløsende effekt.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning