Norsk


Xpert Leak Foam

Type
Lekkasjesøker/lekkasjeindikator for luft, kjølemidler og gasser.

Bruksområde

Kan brukes på følgende områder: gassledninger, kjøleanlegg, kjøleagregat, kjøl/frysebiler, AC på personbiler, lastebiler og busser, kontroll av bremseledningene på tyngre lastebiler, tetthetskontroll av dekk på dumpere, lastebiler, personbiler.

Bruksanvisning
Rist boksen og spray på området som skal kontrolleres. Bobler indikerer lekkasje.

EGENSKAPER

• Produktet klarer kontroll av kalde flater i kjølesystem
• Oppbevares ned til -15°C.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure