Norsk


Xpert Allround Cleaner

Produktbeskrivelse
Vaske og avfetti ngsmiddel

BRUKSOMRÅDE

Vaske og avfetti ngsmiddel på spray for hurti g og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relati vt hurti g fordampende, fuktutdrivende og ett erlater ikke belegg eller uønsket film. Xpert Allround Cleaner angriper ikke konstruksjonsmaterialer, farger, tøy m.m.

EGENSKAPER

• Vaske og avfettingsmiddel på spray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m.


Bruksanvisning

Rist boksen godt og appliser produktet.
Pass på, at elektroniske/elektriske
apparateter er spenningsløse. Xpert
Allround Cleaner må være fordampet
før spenningen tilkoples igjen.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure