Norsk


Lube HP

Type
Smøremiddel i aerosolboks.

Bruksområde

Egner seg til smøring av deler som er utsatt for høyt trykk, slag og vibrasjoner, herunder tannhjul, kjeder, wirer, dørbeslag m.m. Tåler temperaturer fra ÷25°C til +250°C.

Bruksanvisning
Rist boksen godt før bruk.

EGENSKAPER

• Tåler høyt trykk og har ekstrem god hefteevne til metall.
• Har god langtidsvirkning og penetrasjonsevne.
• Tåler vann, salt, alkalier, syrer og beskytter samtidig mot korrosjon.
• Påvirker ikke gummi.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning