Norsk


Enzyme

Type
Bakteriologisk avløpsrens, rengjøringsmiddel og luktfjerner.

Bruksområde
Avløpssystem, fettutskillere, septiktanker, toaletter, urinaler, gulv, fliser, søppelrom, containere, tekstil, tepper m.m.

EGENSKAPER
• Inneholder bakterier og enzymer som fjerner og forebygger luktproblemer, avleiringer av fett, protein og karbonhydrater.
• Holder vannlåser, avløpsrør og fettutskillere rene og åpne.
• Inneholder også tensider som omdanner fett til vannoppløselige bestanddeler. Dermed kan tømmingsintervallene for fettutskillere forlenges.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Brochure