Norsk


Scantech Cyanofree

Produktet er utgått - vennligst kontakt din forhandler.

Produktbeskrivelse
CYANOFREE er en limløser som hurtig løser opp cyanakrylatlim. Ved hjelp av CYANOFREE er det mulig å demontere feillimte komponenter, fjerner søl og limrester på for eksempel et display eller panel, verktøy, arbeidsbord m.m.

Bruksanvisning
Appliser limløseren på limet som skal løses opp, og la det virke noen minutter. Tørk så bort limet. Ved store mengder lim som skal løses opp, gjenta prosessen. Ved hudkontakt, vask nøye med såpe og vann.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning
Brochure
Video 1