Scantech CyanoAktiv

Produktbeskrivelse
CYANOAKTIV er en hurtigherder for cyanoakrylatlim som påskynder herding, øker spaltefyllingen, forhindrer absorbering i porøse materialer, minimerer limspredning samt gjør det mulig å herde cyanoakrylatlim på åpne flater. Brukes med fordel hvis man vil bygge med limet.

Bruksanvisning

CYANOAKTIV brukes i kombinasjon med cyanoakrylatlim for å påskynde herdingen av en limfuge. Appliser CYANOAKTIV på den ene flaten og lim på den andre; for å oppnå en raskere herding.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning
Bruksanvisning
Brochure