Norsk


Når en ulykke inntreffer er det viktig å behandle sår, kutt og øyeskader raskt og effektivt.