MC Alka Cip

Type
Sterkt alkalisk klorfritt rengjøringsmiddel.

Anvendelsesområde
Varm vask/rengjøring av melkeanlegg og kjøletanker. Anvendes til alle anlegg, også AMS.

Brugsanvisning
• Skyll anlegget/tanken med lunkent vann inntil alle melkerester er fjernet
• Vask anlegget/tanken med varmt vann tilsatt 0,5 dl MC ALKA CIP pr. 10 liter vann. Vasketid 5-10 minutter. Sluttemperatur min. 41?C
• Tøm anlegget/tanken for vaskeoppløsning
• Skyll anlegget/tanken med kaldt drikkevann
• Skyll anlegget/tanken med kaldt vann tilsatt MC ACID eller MC ACID PLUS. Skylletid: ca. 5 minutter
• Tøm anlegget/tanken for skylleoppløsning
• Skyll anlegget /tanken med rent drikkevann umiddelbart før neste melking.

Må ikke blandes med syre eller syreholdige produkter. Etter endt rengjøring skal alle overflater som kommer i kontakt med næringsmidler etterskylles med rent drikkevann. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, dyrefor, legemidler og syreholdige produkter. Må kun oppbevares i originalemballasje. Kan skade aluminium og andre ikke-alkalieholdige materialer.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning