Norsk


Diesel Additiv 2G

Produktet er utgått - vennligst kontakt din forhandler.

 

Type
Additiv til dieselolje.

Bruksområde

Brukes til alle typer dieseldrevne kjøretøyer. Brukes til alle dieselmotorer, også commonrail- og pumpedysemotorer.
Kan brukes til alle dieseltyper også biodiesel (op til B10). Kan også brukes i fyringsolje.

Dosering

Tilsettes direkte i tanken. Etterfyll dieselolje/fyringsolje.
1 liter til 1000 liter dieselolje/fyringsolje tilsvarende 50 ml til 50 liter dieselolje/fyringsolje.

EGENSKAPER

• Renser innsprøytnings- og forbrenningssystemet.
• Reduserer utstøtnings- og partikkelutslipp.
• Forebygger og fjerner sot- og partikkelavleiringer i dyser, ventiler og ventilfester.
• Gjenoppretter dysenes sprøytemønster.
• Sikrer nøyaktig styring av innsprøytningsventilene.
• Reduserer brennstofforbruket.
• Holder tanksystemet fri for korrosjon.
• Reduserer motorbank.
• Nedsetter brennstoffets frysepunkt.
• Emulgerer vann og dispergerer urenheter i brennstoffet.

Mere Info:

Datablad
Sikkerhetsdatablad
Arbeidsplassbruksanvisning