Søker du kvalitet, kunnskap og engasjement?

Vi vil faktisk være mer enn
bare levere dine rengjøringsprodukter.

Vi vil være din partner
for bedre kvalitet.
Derfor setter vi deg som
kunde i sentrum.

Etiketter og faremerking

Etikett Informasjon

Etikettinformasjon: Etikettering på kjemi-produkter er lovpliktig og det er krav om mange regler og spesifikasjoner. Spesielt på grunn av sikkerhetsmessige tiltak ved frakt og håndtering, men også for den alminnelige bruk av produktet. En ting er at etiketten er fylt med informasjon og anmerkninger, men hva betyr det egentlig og hva skal du som bruker forholde deg til? Nedenfor gir vi et innblikk i informasjon som er anvist på NORDEN OLJEs produktetiketter.

Våre produkter er inndelt i forskjellige bruksgrupper hvor hver sin gruppe har hver sin farge. Det er ikke lovpliktig, men en service for deg som bruker, at du raskt kan se om det er et produkt i den korrekte brukskategorien som du har. Gruppe-/fargeinndelingen kan du se på forsiden hvor alle våre grupper er oppført.

Etikettene er også utstyrt med ikoner som illustrerer hvilke bruksområder produktet dekker. Klikk her for å se ikonenes betydning.

NORDEN OLJE har sin egen kvalitets- og registreringsavdeling som sikrer at all lovpliktig informasjon på etiketten blir oppfylt. Derfor er etiketten også utstyrt med en fareetikett (ved 2-sidig etiketter er det baksideetiketten). Fareetiketten består av noen R- og S-setninger, R for Risiko og S for Sikkerhet. Klif bekjentgjør klassifisering og beskriver hvilke setninger som skal brukes, hvor og når de skal brukes, samt hvilken etsningsfare som er forbundet med produktet.

Senest sommeren 2015 skal alle kjemiske produkter ha nye etiketter og nye sikkerhetsdatablad da de nye harmoniserende merkingsystemet vil tre i kraft. Det betyr at de oransje faresymbolene løpende vil bli byttet med nye. R- og S-setninger vil bli utskiftet med H- og P-setninger (Hazard og Precaution). Hvorfor skifter vi ikke allerede nå om til nye regler? Forklaringen er at det er lovpliktig å angi den gamle merkingen inntil 1. juni, mens det er frivillig om man vil opplyse den nye før. Derfor avventer vi litt for at vi ikke skal lage dobbelt arbeid. Til høyre kan du se hvilke symboler som erstatter de gamle. Les mer om merking og de nye reglene her.

Til sist, på våre etiketter finnes også en liten farget firkant hvor det er angitt et nummer. Det angir pH-verdien på produktet; rød=syre, grønn=nøytral og blå=alkalisk.